2012

Fazy projektu:

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Nadzór autorski

Dokumentacja powykonawcza

Projekt wykonany na podstawie koncepcji firmy Bose International

Funkcja w projekcie: Główny projektant/ Autor projektu

w ramach umowy o pracę w Pentagram Architekci Sp. z o.o.