Adaptacja projektu gotowego typowego

Adaptacja projektu gotowego

wpis w: Architekt Mosina, Porady | 0

Budowa wymarzonego domu to dla większości przełomowe życiowe przedsięwzięcie. Warto dołożyć starań aby była to przemyślana decyzja, a wybrany projekt spełniał wszystkie nasze oczekiwania i miejscowe uwarunkowania. Możemy zlecić indywidualny projekt domu ale także wybrać projekt z katalogu projektów typowych i zlecić jego adaptację.

Aby rozpocząć budowę konieczne jest pozwolenie na budowę, które uzyskujemy po złożeniu w urzędzie wniosku wraz z projektem budowlanym podpisanym przez architekta posiadającego stosowne uprawnienie oraz będącego aktywnym członkiem Izby Architektów. W przypadku projektu gotowego – projekt taki musi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury zostać obowiązkowo adaptowany przez uprawnionego architekta.

Na czym polega podstawowa adaptacja projektu typowego

Zgodnie z § 4.3 Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 ) projekt obiektu budowlanego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania czyli właśnie projekt typowy, można zastosować jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po dostosowaniu go przez uprawnionego projektanta do

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Projekty typowe (gotowe) są przygotowywane przy założeniu ogólnych przeciętnych warunków terenowych. Gotowy projekt każdorazowo musi być adaptowany czyli dostosowany to konkretnej działki, lokalizacji i uwarunkowań miejscowych.

Przede wszystkim musi spełniać założenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu zapisów Decyzji o warunkach zabudowy wydanej dla konkretnej działki i inwestycji.

Jeszcze przed zakupem projektu typowego warto skontaktować się z architektem, któremu zamierzamy powierzyć jego adaptację. Pomoże Państwu wybrać projekt, który oprócz względów funkcjonalnych i estetycznych będzie optymalnie dopasowany do działki i stron świata.

Podstawowa adaptacja projektu typowego obejmuje:

  1. Opracowanie projektu zagospodarowania terenu z naniesieniem budynku na mapę do celów projektowych
  2. Dostosowanie projektu do warunków Planu Miejscowego lub Decyzji o warunkach Zabudowy
  3. Dostosowanie projektu do warunków geotechnicznych, stref wiatrowych i śniegowych
  4. Dostosowanie przyłączy
  5. Przejęcie przez projektanta adaptującego funkcji i obowiązków projektanta budynku

Zmiany w projekcie typowym

Architekt adaptujący na życzenie Klienta może wprowadzić dodatkowe zmiany w projekcie – począwszy od korekt ścianek działowych, układu pomieszczeń czy lokalizacji okien po zmianę materiałów, konstrukcji dachu, dodanie podpiwniczenia, zmianie długość i szerokości, zmianę obrysu budynku. Koszt dodatkowych zmian zależy od ich zakresu. Należy pamiętać, że na zmiany w projekcie trzeba mieć zgodę projektanta projektu gotowego. Taką zgodę zazwyczaj otrzymujemy kupując projekt z katalogu jednak zawsze trzeba sprawdzić jego zakres i ew. poprosić o jego korektę.

Dodatkowa pomoc architekta przy adaptacji projektu

Na życzenie Klienta architekt adaptujący może pomóc w uzyskaniu niezbędnych opinii, pozwoleń czy decyzji urzędów lub instytucji i poprowadzić stronę formalną inwestycji. Można mu także zlecić nadzór autorki podczas realizacji inwestycji czyli sprawdzenie czy budynek jest realizowany zgodnie z projektem.

Prawa autorskie

Zakupiony projekt typowy jest chroniony prawami autorskimi dlatego kupując taki projekt powinniśmy zwrócić uwagę czy zawiera zgodę autora na wprowadzenie zmian i jaki jest ich dopuszczalny zakres. Zazwyczaj standardowo można wprowadzić korekty dotyczące elewacji, podpiwniczenia, warunków posadowienia czy korekty ścianek działowych. Inne zmiany zazwyczaj też są możliwe ale trzeba uzyskać dodatkową zgodę autora. Zazwyczaj zgoda taka nie jest problemem i nie wymaga dodatkowej opłaty jednak przed zakupem projektu trzeba to sprawdzić.

Prace przygotowawcze

Zanim architekt zaprojektuje lub zaadaptuje projekt Państwa wymarzonego domu konieczne jest zebranie wytycznych i kilku dokumentów. Mapy, wypisy z ewidencji, Warunki zabudowy lub wypis z planu miejscowego, badania gruntowe, warunki lub promesy od dostawców mediów, potwierdzenie dostępu do drogi publicznej i lokalizacji zjazdu.

Więcej na temat prac przygotowawczych mogą Państwo przeczytać tutaj >>>.

I jeszcze kilka słów i projekcie indywidualnym

Pierwszym etapem inwestycji jest oczywiście projekt. Warto ten punkt powierzyć architektowi, który zaprojektuje Państwa dom „na miarę” biorąc pod uwagę faktyczne potrzeby, upodobania, a także niezależne aspekty jak kształt działki i kierunki świata. Biorąc pod uwagę koszt i wagę całej inwestycji warto na tym początkowym etapie zainwestować w projekt indywidualny, który poza funkcjonalnością będzie dodatkowo wyjątkowy i niepowtarzalny.

Różnica w cenie pomiędzy projektem indywidualnym a typowym, wbrew pozorom, biorąc pod uwagę koszt projektu typowego + koszt adaptacji nie jest znacząca. A wieloletnie zadowolenie z domu jak wiadomo jest bezcenne…

Renata Szymańska-Obidzińska

RS Architecture

Podąrzaj Renata:

Ostatnie wpisy