RS Architektura

Projekt budowlany domu

wpis w: Porady | 0

W świetle wciąż obowiązujących przepisów budowlanych aby wybudować dom konieczne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a w związku tym niezbędny jest projekt budowlany. Niezależnie od tego czy wybierzemy projekt indywidualny czy typowy, z katalogu obowiązują nas te same procedury administracyjne i zakres dokumentów formalnych. Przede wszystkim projekt musi być zgodny z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Projekt budowlany zgodnie z przepisami powinien zawierać kilka zasadniczych elementów:

  • Projekt zagospodarowania terenu opracowany na aktualnej mapie do celów projektowych wraz z częścią opisową.
  • Projekt architektoniczno-budowlany składający się z części opisowej i rysunkowej. Podstawowe rysunki to rzuty przekroje i elewacje.
  • Oświadczenie projektantów o wykonaniu projektu zgodnie z przepisami
  • Kopie uprawnień architekta i konstruktora oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do izby architektów
  • Uzgodnienie wjazdu na działkę
  • Warunki techniczne lub promesy od gestorów mediów
  • Informację do planu Bioz
  • Charakterystykę energetyczną budynku

Projekt musi być podpisany przez wszystkich projektantów tj architekta, konstruktora i instalatora.