Dostęp do drogi publicznej

wpis w: Aktualności, Architekt Mosina, Porady | 0

Dostęp do drogi publicznej czyli mówiąc konkretnie – możliwość dojazdu do działki to jeden z warunków otrzymania decyzji o warunkach zabudowy. Nie zawsze jednak mamy ten „luksus” że działka jest położona bezpośrednio przy drodze. Często działki siedliskowe lub grunty rolne są położone w pewnej odległości od drogi i aby do nich dojechać trzeba pokonać pewien odcinek prowadzący przez grunty sąsiada. Nierzadko zdarza się że sytuacja taka jest akceptowana przez obie strony i dojazd jest przez lata użytkowany bez żadnych formalnych uzgodnień. Jednak w momencie składania wniosku o pozwolenie na budowę formalny dokument będzie wymagany. Zazwyczaj stosuje się w takich przypadkach umowę służebności, która zapisana zostaje w księdze wieczystej. W takiej sytuacji, zależnie od uzgodnień należy liczyć się z możliwością opłaty za użytkowanie takiej drogi.

Kiedy sąsiedzi mają problem z uzgodnieniem zasad bywa, że konieczne staje się zwrócenie o pomoc do sądu. Co oczywiście jest rozwiązaniem ostatecznym i dodatkowo przedłuża procedury oraz generuje koszty więc wskazane jest jedna znalezienie sąsiedzkiego kompromisu.

Ustawę o drogach publicznych można znaleźć tutaj>>