Projekt w technologii powietrznoszczelności.

wpis w: Aktualności, Ekologia, Uncategorized | 0

 

Do naszego kraju wkracza technologia powietrznoszczelności budynków. Wymyślona w Kanadzie, gdzie surowy klimat zmusza do poszukiwań form oszczędności energii, znalazła popularność na Wyspach Brytyjskich, a stamtąd dotarła do nas.

Centrum handlowe w Głogowie projektujemy zgodnie z taka właśnie specyfikacją. Zakłada ona wyeliminowanie z obiektu niekontrolowanego ruchu powietrza (łącznie z przeciągami). By to zrealizować projektuje się podział obiektu na izolowane śluzami strefy, a następnie zakłada się ich powietrzne oddzielenia oraz uszczelnienie wszystkich potencjalnie nieszczelnych połączeń np. między ścianą a dachem, miedzyścianą a podwaliną, w miejscach przejść konstrukcyjnych w dachu, przy wszelkich otworach okiennych drzwiowych i instalacyjnych – czyli generalnie wszędzie tam gdzie mogą nastąpić straty powietrza – co w konsekwencji przełoży się na konieczność zwiększenia wydajności urządzeń grzewczych, i chłodzących.

Projekt zawiera dużą ilość rysunków szczegółowych ilustrujących wykonanie poszczególnych przegród, uszczelnienia wszystkich połączeń, detale przejść instalacyjnych i konstrukcyjnych. Niezwykle istotną rolę w takiej realizacji pełni odpowiedni nadzór, bowiem budowa jest odbierana dopiero po pozytywnym rezultacie testu powietrznej szczelności. Niezależna, wyspecjalizowana firma konsultingowa wykonuje go na zlecenie Inwestora. W naszym przypadku kontrolerem będzie firma BSRIA, która konsultuje również poprawność przyjętych przez nas rozwiązań projektowych