Zanim powstanie projekt budowlany

wpis w: Aktualności, Porady | 0

Zanim architekt zaprojektuje lub zaadaptuje projekt Państwa wymarzonego domu konieczne będzie zebranie wytycznych i kilku dokumentów. Przede wszystkim potrzebne będą:

1) mapa do celów projektowych – przygotowana przez uprawnionego geodetę.

2) wypis i wyrys z ewidencji gruntów

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego. O wgląd do tego dokumentu warto poprosić w urzędzie jeszcze przed zakupem działki aby sprawdzić na jaką zabudowę możemy sobie pozwolić – teoretyczny czas oczekiwania 1 miesiąc

4) w przypadku braku planu miejscowego potrzebna będzie prawomocna decyzja o warunkach zabudowy, którą uzyskamy w urzędzie miasta lub gminy – czas oczekiwania min. 1 miesiąc, w zależności od skomplikowania sprawy może się to naprawdę przedłużyć, przy budowie domku do nawet 6 miesięcy, przy większych inwestycjach – dłużej.

5) badania gruntowe – dające informacje jak jakie grunty występują i jak rozłożone są poszczególne warstwy oraz na jakiej głębokości występuje ew. woda gruntowa – potrzebny czas – min. 2 tygodnie

6) warunki techniczne dostawy mediów od gestorów sieci – czyli dostawcy prądu, gazu, wody i odbiorcy ścieków – na tym etapie w zasadzie wystarczają promesy ale warto za jednym razem otrzymać dokument docelowy, który i tak później będzie potrzebny – procedura trwa średnio miesiąc, ale czasami się przedłuża

7) potwierdzenie o dostępności działki z drogi publicznej,

8) uzgodnienie z zarządcą drogi wjazdu na działkę – ten dokument można również uzgodnić w trakcie prac nad projektem kiedy będzie już wiadomo gdzie dokładnie będzie brama wjazdowa, jednak lepiej zrobić to dość wcześnie żeby uniknąć konieczności zmiany projektu w związku z brakiem takiej zgody ze względu na bliskość skrzyżowania czy kategorię drogi – zazwyczaj od ręki, ale niestety nie zawsze.

Zakres Projektu budowlanego opisany został szcegółowo w poście: „Projekt budowlany” , a także w Rozporządzeniu.